Strona Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Działdowie


„Dajmy dzieciom słońce
dajmy dzieciom miłość
dajmy dzieciom radość
żeby łez nie było…”

Wanda Chotomska


Przedszkole Miejskie nr 4 to przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby. Wspomaga je i kieruje jego rozwojem, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Wszyscy pracownicy poprzez swoje działania dążą do tego by tworzyć przedszkole będące miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym na oczekiwania i potrzeby wszystkich wychowanków, rodziców.
Robimy wszystko by było miejscem gdzie można pokonywać lęki, uczyć się miłości, dobroci i dostrzegania piękna. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole swoim wychowaniem i nauczaniem obejmuje dzieci
w 5 oddziałach przedszkolnych i w 2 oddziałach zerowych, mieszczących się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11.

Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00, oddziały zerowe od godziny 7.30 do 17.30.

wykonanie: swprojekt