slide 1Aktualności


Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w oddziale 5- godzinnym odbędzie się 1 września 2016r. o godz. 9.00. w Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 33.Przypominamy, że w przedszkolu trwa zbiórka zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek. Zapraszamy do udziału w tych akcjach.


Do dnia 8-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola należy odbierać zestawienie z naliczeniem wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłatę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu celem dokonania wpłaty (przelewem na nr konta podanego w umowie lub gotówką w przedszkolu).


Informacja o dniach, w których można dokonywać wpłaty gotówkowej w przedszkolu znajduje się na tablicach informacyjnych poszczególnych grup.


Przypominamy, iż ostateczny termin dokonywania wpłaty za świadczenia przedszkolne upływa 25-go każdego miesiąca. Jeżeli wpłaty wpłyną po terminie, doliczane będą ustawowe odsetki.